Kontakt os

Rikke Bjerre Sørensen

email: rikke.bjerre.soerensen@odder.dk

tlf: 87 80 35 50

 

 • Tilskudsansøgning 2018

  Kære frivillige foreninger.

  Så er der åbnet op for ansøgning om tilskud til lederuddannelse, lokaler og aktivitetstilskud.

  Ansøgning foretages på http://foreningsportalen.odder.dk/

  Vejledning i indtastning findes her: https://odder.dk/media/8180/vejledning_ansogning_tilskud_foreninger.pdf

  og det anbefales desuden at I læser om principperne for Odder Ordningen her: https://odder.dk/media/6082/retningslinjer_odderordningen2017.pdf

  (Dokumentet Odder Ordning 2017 ændres snart til 2018 – principperne for de enkelte tilskud er de samme, men timetaksterne prisfremskrives).

   

  Deadline for at indberette på foreningsportalen er torsdag den 1. februar 2018.

   

  Bemærk at frist for indsendelse af tilskudsregnskab er 1. marts 2018

  Vejledning findes her https://odder.dk/media/2385/vejledning_til_tilskudsregnskab.pdf

  Har I spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at skrive til Rikke Bjerre på rikke.bjerre.soerensen@odder.dk

  .

  læs mere
  16.01.2018
 • Nyvalg til de fire faglige råd og Folkeoplysningsudvalget

  Torsdag den 25. januar 2018 kl. 17-19 er der nyvalg for alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odder Kommune.

  Med en ny byrådsperiode følger et nyt Folkeoplysningsudvalg og nyvalg i de fire faglige råd.

  Der skal vælges repræsentanter til Idrætsrådet, Spejder- og Fritidsrådet samt Aftenskolerådet. Kulturrådet fortsætter uændret og der vil ikke være valg hertil grundet pågående arbejde med ændringer i rådets sammensætning.

  I de fire råd skal der ligeledes vælges to repræsentanter samt suppleanter fra hvert råd til Folkeoplysningsudvalget.

   

  Hvem kan stille op

  Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der i det seneste år har haft folkeoplysende aktiviteter, kan hver opstille en kandidat til det råd, som de hører under.  Kan en kandidat, der ønsker at stille op, ikke deltage på mødet, skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra kandidaten om hvilke poster, der opstilles til.

  Idrætsrådet: Der skal vælges mellem to og otte kandidater og der skal stræbes efter, at repræsentationen er bred med medlemmer fra indendørs- og udendørs idræt, opland og by, unge- og ældre og/eller nye og klassiske idrætter.

  Aftenskolerådet: Hver aftenskole kan have en repræsentant med i Aftenskolerådet, men det er ikke et krav.

  Spejder- og Fritidsrådet: Der skal vælges mellem to og otte repræsentanter, og der skal stræbes efter, at repræsentationen er bred med medlemmer fra både spejder- og fritidsforeninger.

  Kulturrådet: Rådet fortsætter med de udpegede repræsentanter, der sidder i Kulturrådet i 2017 indtil der er etableret en ny kulturforening.

   

  Hvem er stemmeberettiget

  Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der i det seneste år har haft folkeoplysende aktiviteter, er stemmeberettiget i det råd, som de hører under.  De folkeoplysende foreninger vælger selv, om de er repræsenteret af Idrætsrådet eller Spejder- og Fritidsrådet.  Aftenskolerne er repræsenteret af Aftenskolerådet.

   

  Hvad skal vælges

  I Spejder- og Fritidsrådet samt i Idrætsrådet skal der vælges mellem to og otte repræsentanter. Blandt de valgte repræsentanter skal der vælges formand og næstformand. Det samme gør sig gældende i Aftenskolerådet og Kulturrådet.

  Herefter skal der i hvert af de fire råd vælges to repræsentanter til Folkeoplysningsområdet samt suppleanter til disse.

   

  Konstituering af de fire råd

  De fire faglige råd konstituerer sig på mødet den 25. januar

   

  Konstituering af Folkeoplysningsudvalget

  Efter konstituering af de fire faglige råd, mødes de valgte repræsentanter fra de fire råd samt de to byrådsudpegede politikere og konstituerer sig.

   

  Læs mere om de fire råd og Folkeoplysningsudvalget på (https://odder.dk/borger/kultur-fritid/folkeoplysning/)

  Deadline for tilmelding

  Tilmeld dig og din forening eller aftenskole senest den 22. januar til malene.lykke@odder.dk

   

  læs mere
  03.01.2018
 • Materielpuljen 2017

  Børn-, Unge- og Kulturudvalget har afsat en engangspulje på 225.000 kroner til indkøb af materiel til folkeoplysende foreninger.

  Puljen kan ansøges til og med den 15. oktober 2017, hvorefter alle ansøgninger bliver behandlet af Folkeoplysningsudvalget.

  Kriterier for puljen
  - Nyanskaffelser af materiel/udstyr til brug i folkeoplysende foreninger.
  - Det maksimale tilskud er på 15.000 kroner pr. forening/afdeling. I tilfælde af mange ansøgere kan beløbet sættes ned.
  - Foreningen skal selv finansiere 25 % af det ansøgte (Eks: koster det nye materiel 10.000 kr. kan der ansøges om 7.500 kr. og foreningen skal selv betale de 2.500 kr.)
  - Der kan IKKE søges til daglig drift og reparationer eller vedligehold
  - Der kan IKKE søges tilskud til materiel, der allerede er indkøbt.

  Materielpuljen skal ansøges på ansøgningsskemaet senest den 15. oktober 2017.

  Ansøgning sendes til Rikke Bjerre Sørensen på email til rikke.bjerre.soerensen@odder.dk

  Det nyanskaffede materiel/udstyr skal være indkøbt senest den 1. marts 2018 og kopi af faktura på det indkøbte skal fremsendes som dokumentation senest den 1. april 2018.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rikke Bjerre Sørensen eller Marianne Folkersen på tlf: 87 80 35 50.

  læs mere
  26.09.2017
 • Enkeltbooking

  Kære forening i Odder.

   

  Det er nu muligt for vore godkendte foreninger, at foretage enkeltbookinger i kommunens lokaler (haller og gymnastiksale), i Spektrum’s haller incl. svømmehallen samt i Hundslund Hallen.

  Her kan du læse hvordan du foretager en enkeltbooking https://odder.dk/media/6941/vejledning_enkeltbooking_odder_kommune.pdf.

  Login med foreningens brugernavn og password.

   

  Husk også, at annullere de bookede tider, som din forening ikke har brug for.

   

  læs mere
  07.11.2016
 • Skal I med til Odder Galla 2016?

   

  Den 23. september hylder vi mange af Odders dygtige og engagerede mennesker og vi håber, at I som forening også har lyst til at være med.

  Køb billet allerede nu og vær med til at fejre de mange nominerede, når der uddeles priser til idrætten, kulturen, erhvervslivet og mange andre.

  Kontakt Søren Martinusen på event@spektrumkultur.dk eller mobil 2068 9190 for billetter.

  læs mere
  17.08.2016

Odder Kommune

Rådhusgade 3

8300 Odder

 

www.odder.dk

 

Kontakt os