Blog

Nyvalg til de fire faglige råd og Folkeoplysningsudvalget

03.01.2018

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 17-19 er der nyvalg for alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odder Kommune.

Med en ny byrådsperiode følger et nyt Folkeoplysningsudvalg og nyvalg i de fire faglige råd.

Der skal vælges repræsentanter til Idrætsrådet, Spejder- og Fritidsrådet samt Aftenskolerådet. Kulturrådet fortsætter uændret og der vil ikke være valg hertil grundet pågående arbejde med ændringer i rådets sammensætning.

I de fire råd skal der ligeledes vælges to repræsentanter samt suppleanter fra hvert råd til Folkeoplysningsudvalget.

 

Hvem kan stille op

Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der i det seneste år har haft folkeoplysende aktiviteter, kan hver opstille en kandidat til det råd, som de hører under.  Kan en kandidat, der ønsker at stille op, ikke deltage på mødet, skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra kandidaten om hvilke poster, der opstilles til.

Idrætsrådet: Der skal vælges mellem to og otte kandidater og der skal stræbes efter, at repræsentationen er bred med medlemmer fra indendørs- og udendørs idræt, opland og by, unge- og ældre og/eller nye og klassiske idrætter.

Aftenskolerådet: Hver aftenskole kan have en repræsentant med i Aftenskolerådet, men det er ikke et krav.

Spejder- og Fritidsrådet: Der skal vælges mellem to og otte repræsentanter, og der skal stræbes efter, at repræsentationen er bred med medlemmer fra både spejder- og fritidsforeninger.

Kulturrådet: Rådet fortsætter med de udpegede repræsentanter, der sidder i Kulturrådet i 2017 indtil der er etableret en ny kulturforening.

 

Hvem er stemmeberettiget

Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der i det seneste år har haft folkeoplysende aktiviteter, er stemmeberettiget i det råd, som de hører under.  De folkeoplysende foreninger vælger selv, om de er repræsenteret af Idrætsrådet eller Spejder- og Fritidsrådet.  Aftenskolerne er repræsenteret af Aftenskolerådet.

 

Hvad skal vælges

I Spejder- og Fritidsrådet samt i Idrætsrådet skal der vælges mellem to og otte repræsentanter. Blandt de valgte repræsentanter skal der vælges formand og næstformand. Det samme gør sig gældende i Aftenskolerådet og Kulturrådet.

Herefter skal der i hvert af de fire råd vælges to repræsentanter til Folkeoplysningsområdet samt suppleanter til disse.

 

Konstituering af de fire råd

De fire faglige råd konstituerer sig på mødet den 25. januar

 

Konstituering af Folkeoplysningsudvalget

Efter konstituering af de fire faglige råd, mødes de valgte repræsentanter fra de fire råd samt de to byrådsudpegede politikere og konstituerer sig.

 

Læs mere om de fire råd og Folkeoplysningsudvalget på (https://odder.dk/borger/kultur-fritid/folkeoplysning/)

Deadline for tilmelding

Tilmeld dig og din forening eller aftenskole senest den 22. januar til malene.lykke@odder.dk