Blog

Fritidspas

31.10.2018

 

Kære alle foreninger i Odder Kommune,

 

Vi skal have fritidspas i Odder, så alle børn kan få mulighed for at deltage i et fællesskab i deres fritid. Vil du og din forening være med? Alle foreninger er velkomne til at være med til at pege på, hvad der skal til for, at I også føler jer klædt på og klar til at modtage nye børn og unge, som er foreningsuvante.

 

Vi samler en arbejdsgruppe, der sammen skal pege på, hvilke tiltag vi skal sætte i gang og tilbyde jer foreninger, så I også kan byde de nye børn og unge velkommen i foreningslivet og fællesskabet.

Det er Morten Graff, der er inklusionsleder i DGI Østjylland, der sidder for bordenden. Derudover deltager Allan Malver, leder af Odder Bibliotek, da det er her, administrationen af fritidspasset bliver forankret. Ligeledes deltager jeg og forhåbentlig en masse repræsentanter fra foreningerne. Vi har også inviteret en fagperson fra Børne- og Familiecentret, som vi håber vil være med.

 

Vi skal mødes to gange á tre timer. Første gang er torsdag den 15. november kl. 17-20. Andet møde bliver forventeligt i slutningen af november. Har du og din forening lyst til at være med, så send en mail til mig med navn, forening og mailadresse senest den 11. november på malene.lykke@odder.dk

 

 

Om fritidspasset

Byrådet har afsat midler til fritidspas i budgettet og vi er nu i fuld gang med at udarbejde den bedste form for det. Der er allerede nedsat én arbejdsgruppe med en række fagpersoner, der udarbejder forslag til, hvordan man kan indstille til fritidspas, hvem der kan indstille og hvem der kan indstilles. Samtidig skal foreningerne have tilbudt muligheder for at blive klædt på til at tage imod de nye børn og unge, der ikke allerede kommer i en forening. Det er dén arbejdsgruppe I hermed inviteres til.

 

De første to år er en prøveperiode, hvor vi evaluerer undervejs og justerer til, inden vi lægger os helt fast på den endelige model. Byrådet har besluttet, at fritidspasset dels skal indeholde vejledning og dels skal indeholde en økonomisk hjælp. Der er indtil videre forslag om, at et fritidspas både skal dække kontingent, indkøb af særligt udstyr og betaling for lejre/stævner. Vejledningsdelen handler bl.a. om at finde den rette aktivitet for det enkelte barn og sikre en god opstart i foreningen, opfølgning og inddragelse af forældrene.

 

 

Vi håber, at flere foreninger i Odder Kommune har lyst til at være med. Send gerne mailen videre til den leder, der kunne være interesseret i at deltage. Er der spørgsmål, så ring på 30843402 eller send en mail på malene.lykke@odder.dk

 

Jeg beklager på forhånd, hvis du og din forening er blevet inviteret mere end én gang.

 

Med venlig hilsen

Malene Lykke Scharling,

Udviklingskonsulent på kultur- og fritidsområdet