Gå videre til hovedindhold

Kontakt os

Rikke Bjerre Sørensen

email: rikke.bjerre.soerensen@odder.dk

tlf: 87 80 35 50

 

Blog

 • Foreningers behandling af personoplysninger

  Justitsministeriet har offentliggjort en vejledning med svar på ofte stillede spørgsmål om frivillige foreningers behandling af personoplysninger.

  Læs mere her:

   https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/jan/ny-vejledning-skal-hjaelpe-foreninger/

   

   

   

   

   

   

  læs mere
  27.02.2019
 • Frivillighedsfest og prisuddelinger

  Kære alle foreninger,

   

  Fredag den 11. januar 2019 holder vi en kæmpe Frivillighedsfest, hvor vi både skal hylde hverdagens helte og de særlige præstationer. Sæt kryds i kalenderen allerede nu, for det er lige præcis for dig og din forening!

  Frivillighedsfesten afløser den tidligere Odder Galla. Til Frivillighedsfesten skal der uddeles en række priser og du og din forening kan være med til at nominere til flere af dem. Måske er det en træner/kasserer/formand/frivillig i din forening, der fortjener frivillighedsprisen? Måske er det én fra netop dit hold, der fortjener talentprisen eller måske er det dit hold, der skal modtage en idrætspris?

  Læs mere om priserne herunder og hvordan du kan indstille. Du kan også læse mere om Frivillighedsfesten på https://odder.dk/borger/kultur-fritid/odder-frivillighedsfest/

  Priserne er også vedhæftet som dokumenter, så du kan printe dem ud og hænge op, så endnu flere i din forening får mulighed for at indstille.

   

   

  Frivillighedsprisen på det folkeoplysende område

  Odder Kommunes Frivillighedspris gives til en person, der har udført et stort, ubetalt arbejde i Odder Kommunes idrætsforeninger, spejderorganisationer eller andre foreninger, der får tilskud efter Folkeoplysningsloven.

  Alle kan komme med indstillinger til prisen, så har du forslag til en person, der fortjener at blive påskønnet for sit arbejde, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, hvorfor du synes den pågældende skal have prisen. Mærk mailen med ”Den Folkeoplysende Frivillighedspris 2018”.

   

  Indstillingen skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

   

   

  Talentprisen

  Odder Kommunes Talentpris tildeles til en udøver indenfor kultur eller idræt, som har udmærket sig på ekstraordinær og bemærkelsesværdig vis.
  Alle kan komme med indstillinger til prisen, så har du forslag til en person, som i særlig grad har gjort sig bemærket inden for sit felt, kan du sende en mail til Odder Kommune med en kortfattet begrundelse for, hvorfor du synes den pågældende skal have prisen. Mærk mailen med ”Talentprisen 2018”.

   

  Indstillingen skal sendes til inger.rasmussen@odder.dk senest den 26. november 2018 kl. 12:00.

   

   

  Idrætspriser

  Odder Kommunes Idrætspriser gives til både hold og individuelle udøvere, som har opnået resultater inden for perioden 1. juni 2017 -31. oktober 2018.

   

  a. Individuelle udøvere mellem 7 og 25 år

   

  • Idrætsudøvere, der har vundet officielt jysk eller dansk mesterskab på årgangens højeste niveau arrangeret af et landsforbund

  • Idrætsudøvere, der er udtaget til et officielt dansk landshold

   

  b. Holdidræt

   

  • Hold i idrætsgrene under DIF, der har vundet jysk eller dansk mesterskab på årgangens højeste niveau

  • Hold i idrætsgrene under DIF, der har opnået oprykning til et forbunds tre øverste turneringsrækker (25 års-reglen betyder at mindst 50 % af holddeltagerne skal være under 25 år).

   

  Det er kommunens idrætsforeninger, organiseret under DIF, der kan komme med indstillinger til prisen. Der skal benyttes skemaer ved hver indstilling, som sendes til formand for Idrætsrådet, Erling Rovelt erlingrovelt44@gmail.com senest den 18. november. Du finder skemaerne på Odder.dk

   

   

   

  læs mere
  31.10.2018
 • Fritidspas

   

  Kære alle foreninger i Odder Kommune,

   

  Vi skal have fritidspas i Odder, så alle børn kan få mulighed for at deltage i et fællesskab i deres fritid. Vil du og din forening være med? Alle foreninger er velkomne til at være med til at pege på, hvad der skal til for, at I også føler jer klædt på og klar til at modtage nye børn og unge, som er foreningsuvante.

   

  Vi samler en arbejdsgruppe, der sammen skal pege på, hvilke tiltag vi skal sætte i gang og tilbyde jer foreninger, så I også kan byde de nye børn og unge velkommen i foreningslivet og fællesskabet.

  Det er Morten Graff, der er inklusionsleder i DGI Østjylland, der sidder for bordenden. Derudover deltager Allan Malver, leder af Odder Bibliotek, da det er her, administrationen af fritidspasset bliver forankret. Ligeledes deltager jeg og forhåbentlig en masse repræsentanter fra foreningerne. Vi har også inviteret en fagperson fra Børne- og Familiecentret, som vi håber vil være med.

   

  Vi skal mødes to gange á tre timer. Første gang er torsdag den 15. november kl. 17-20. Andet møde bliver forventeligt i slutningen af november. Har du og din forening lyst til at være med, så send en mail til mig med navn, forening og mailadresse senest den 11. november på malene.lykke@odder.dk

   

   

  Om fritidspasset

  Byrådet har afsat midler til fritidspas i budgettet og vi er nu i fuld gang med at udarbejde den bedste form for det. Der er allerede nedsat én arbejdsgruppe med en række fagpersoner, der udarbejder forslag til, hvordan man kan indstille til fritidspas, hvem der kan indstille og hvem der kan indstilles. Samtidig skal foreningerne have tilbudt muligheder for at blive klædt på til at tage imod de nye børn og unge, der ikke allerede kommer i en forening. Det er dén arbejdsgruppe I hermed inviteres til.

   

  De første to år er en prøveperiode, hvor vi evaluerer undervejs og justerer til, inden vi lægger os helt fast på den endelige model. Byrådet har besluttet, at fritidspasset dels skal indeholde vejledning og dels skal indeholde en økonomisk hjælp. Der er indtil videre forslag om, at et fritidspas både skal dække kontingent, indkøb af særligt udstyr og betaling for lejre/stævner. Vejledningsdelen handler bl.a. om at finde den rette aktivitet for det enkelte barn og sikre en god opstart i foreningen, opfølgning og inddragelse af forældrene.

   

   

  Vi håber, at flere foreninger i Odder Kommune har lyst til at være med. Send gerne mailen videre til den leder, der kunne være interesseret i at deltage. Er der spørgsmål, så ring på 30843402 eller send en mail på malene.lykke@odder.dk

   

  Jeg beklager på forhånd, hvis du og din forening er blevet inviteret mere end én gang.

   

  Med venlig hilsen

  Malene Lykke Scharling,

  Udviklingskonsulent på kultur- og fritidsområdet

  læs mere
  31.10.2018
 • Tilskudsansøgning 2018

  Kære frivillige foreninger.

  Så er der åbnet op for ansøgning om tilskud til lederuddannelse, lokaler og aktivitetstilskud.

  Ansøgning foretages på http://foreningsportalen.odder.dk/

  Vejledning i indtastning findes her: https://odder.dk/media/8180/vejledning_ansogning_tilskud_foreninger.pdf

  og det anbefales desuden at I læser om principperne for Odder Ordningen her: https://odder.dk/media/6082/retningslinjer_odderordningen2017.pdf

  (Dokumentet Odder Ordning 2017 ændres snart til 2018 – principperne for de enkelte tilskud er de samme, men timetaksterne prisfremskrives).

   

  Deadline for at indberette på foreningsportalen er torsdag den 1. februar 2018.

   

  Bemærk at frist for indsendelse af tilskudsregnskab er 1. marts 2018

  Vejledning findes her https://odder.dk/media/2385/vejledning_til_tilskudsregnskab.pdf

  Har I spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at skrive til Rikke Bjerre på rikke.bjerre.soerensen@odder.dk

  .

  læs mere
  16.01.2018
 • Nyvalg til de fire faglige råd og Folkeoplysningsudvalget

  Torsdag den 25. januar 2018 kl. 17-19 er der nyvalg for alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odder Kommune.

  Med en ny byrådsperiode følger et nyt Folkeoplysningsudvalg og nyvalg i de fire faglige råd.

  Der skal vælges repræsentanter til Idrætsrådet, Spejder- og Fritidsrådet samt Aftenskolerådet. Kulturrådet fortsætter uændret og der vil ikke være valg hertil grundet pågående arbejde med ændringer i rådets sammensætning.

  I de fire råd skal der ligeledes vælges to repræsentanter samt suppleanter fra hvert råd til Folkeoplysningsudvalget.

   

  Hvem kan stille op

  Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der i det seneste år har haft folkeoplysende aktiviteter, kan hver opstille en kandidat til det råd, som de hører under.  Kan en kandidat, der ønsker at stille op, ikke deltage på mødet, skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra kandidaten om hvilke poster, der opstilles til.

  Idrætsrådet: Der skal vælges mellem to og otte kandidater og der skal stræbes efter, at repræsentationen er bred med medlemmer fra indendørs- og udendørs idræt, opland og by, unge- og ældre og/eller nye og klassiske idrætter.

  Aftenskolerådet: Hver aftenskole kan have en repræsentant med i Aftenskolerådet, men det er ikke et krav.

  Spejder- og Fritidsrådet: Der skal vælges mellem to og otte repræsentanter, og der skal stræbes efter, at repræsentationen er bred med medlemmer fra både spejder- og fritidsforeninger.

  Kulturrådet: Rådet fortsætter med de udpegede repræsentanter, der sidder i Kulturrådet i 2017 indtil der er etableret en ny kulturforening.

   

  Hvem er stemmeberettiget

  Alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der i det seneste år har haft folkeoplysende aktiviteter, er stemmeberettiget i det råd, som de hører under.  De folkeoplysende foreninger vælger selv, om de er repræsenteret af Idrætsrådet eller Spejder- og Fritidsrådet.  Aftenskolerne er repræsenteret af Aftenskolerådet.

   

  Hvad skal vælges

  I Spejder- og Fritidsrådet samt i Idrætsrådet skal der vælges mellem to og otte repræsentanter. Blandt de valgte repræsentanter skal der vælges formand og næstformand. Det samme gør sig gældende i Aftenskolerådet og Kulturrådet.

  Herefter skal der i hvert af de fire råd vælges to repræsentanter til Folkeoplysningsområdet samt suppleanter til disse.

   

  Konstituering af de fire råd

  De fire faglige råd konstituerer sig på mødet den 25. januar

   

  Konstituering af Folkeoplysningsudvalget

  Efter konstituering af de fire faglige råd, mødes de valgte repræsentanter fra de fire råd samt de to byrådsudpegede politikere og konstituerer sig.

   

  Læs mere om de fire råd og Folkeoplysningsudvalget på (https://odder.dk/borger/kultur-fritid/folkeoplysning/)

  Deadline for tilmelding

  Tilmeld dig og din forening eller aftenskole senest den 22. januar til malene.lykke@odder.dk

   

  læs mere
  03.01.2018

Ældre indlæg ¿

Odder Kommune

Rådhusgade 3

8300 Odder

 

www.odder.dk

 

Kontakt os